skip to Main Content

Kuron ve Köprü

Kuron ve köprü nedir?

Kuron; herhangi bir nedenle fazlasıyla aşınmış dişin uygun bir şekilde küçültülerek üzerinin kaplanmasıdır.

Köprü; bir ve ya daha fazla dişin eksikliğinde, komşu dilerin destek oluşturacak şekilde kesilmesi ve o dişlerin kaplamaları arasında onlardan destek alınarak yapılan dişlerle boşluklarında doldurulması işlemidir.

Diş eksiklikleri bu yöntemlerden biriyle tedavi edilmese ne olur?

Eğer kaybedilen dişlerin yeri uzun vadede herhangi bir yöntemle doldurulmazsa komşu dişlerde boşluklara doğru ilerlemeler ya da devrilmeler meydana gelir. Bu durum diş eti sağlığında bozulmalara yol açacağı gibi estetik açıdan da sorunlara neden olur.

kuron ve kopru tedavisi

Metal destekli ve metal desteksiz (full porselen) kuron nedir?

Metal destekli kuronlar; alt yapı olarak standart ya da kıymetli metallerin kullanıldığı kuronlardır.
Metal desteksiz (full porselen) kuron; güçlendirilmiş porselen kullanılarak hiçbir metal içeri olmadan yapılan kuronlardır.

Metal destekli ve metal desteksiz (full porselen) kuron arasındaki farklar nelerdir?

-Metal desteksiz kuronlar doğal diş yapısına oldukça yakın bir görüntü elde etme olanağı sağladığından özellikle estetik açıdan çok iyi sonuç veren bir uygulamadır. Ancak metal destekli kuronlar ne kadar iyi bir şekilde yapılsa da mat görünümlerini gidermek mümkün olmaz.
-Metal destekli kuronların yaratabileceği alerji riski full porselen kuronlarda yoktur.
-Metal destekli kuronlar uygulamadan itibaren diş eti sınırında koyu bir ton oluşturma ihtimaline sahiptir. Full porselen kuronlarda diş eti çekilmeleri yaşansa bile böyle bir durum görülmez.

Hangi dişlerde uygulamaları daha uygundur?

Metal desteksiz alt yapılı kuronlar estetik açıdan sağladıkları avantajlar sayesinde ön grup dişler için tercih edilirken, metal destekli alt yapılı kuronlar çiğneme kuvvetlerine karşı daha dirençli olmaları açısından arka grup dişlerde uygulanmaları tercih edilir.

Back To Top